PHOTOS: 1,700-pound Abraham Lincoln takes a ride from Urbana to Dayton